پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامهپرسشنامه عملکرد شغلیدانلود پرسشنامه عملکرد شغلیشغلیعملکرد

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه عملکرد شغلی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏پرسشنامه عملکرد شغلی‏معرفی پرسشنامه و کاربرد آن‏پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون تهیه و تدوین گردیده و در سال 9631‏ نیز توسط شکرکن و ارشدی در ایران ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای 91‏ سؤال می باشد. این پرسشنامه، عملکرد کارکنان را در حوزه وظایف شغلی و سازمانیشان اندازه میگیرد.‏روش نمرهگذاری پرسشنامه‏شیوه نمره گذاری این پرسشنامه 91‏ سوالی به صورت چهار گزینهای است و گزینه های آن شامل؛ «‏خیلی ضعیف )بهندرت(»‏، «‏ضعیف )گاهی(»‏، «‏خوب )غلب(»‏، «‏عالی )همیشه(»‏ میباشد. در ازای هر یک از گزینهها به ترتیب امتیازات 0‏، 9‏، 2‏، 6‏، داده میشود. بنابراین دامنه نمرات و امتیازات هر آزمودنی بین 0‏ تا 51‏ میباشد.‏اعتبار و روایی پرسشنامه‏به منظور سنجش اعتبار این پرسشنامه، در سال 9629-22‏ صالحی از دو روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن استفاده کرد که با توجه به جدول ارایه شده، مشخص گردید که ضریب اعتبار محاسبه شده با روش آلفای کرونباخ برابر با 0/23‏ و با روش دونیمه کردن برابر با 0/82‏ میباشد. ضریب اعتبار بدست آمده در سطح معناداری 0/09‏ معنادار است و معرف ضریب اعتبار مطلوبی میباشد.‏روش آلفای کرونباخ‏روش دونیمه کردن
 

 • مقاله علامه مجلسی 5ص

  5صدانلود مقاله علامه مجلسی 5صعلامهعلامه مجلسی 5صمجلسیمقالهمقاله علامه مجلسی 5ص رفتن به سایت اصلی مقاله علامه مجلسی 5ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5…

 • نقش نهادهای اجتماعی فرهنگی در آموزش پرورش

  آموزشاجتماعیپرورشدانلود نقش نهادهای اجتماعی فرهنگی در آموزش پرورشدرفرهنگینقشنقش نهادهای اجتماعی فرهنگی در آموزش پرورشنهادهای رفتن به سایت اصلی نقش نهادهای اجتماعی فرهنگی در آموزش پرورش لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش…

 • پاورپوینت در مورد انواع فناوري در صفحه لمسی

  پاورپوینت در مورد انواع فناوري در صفحه لمسی انواع, انواع فناوري در صفحه لمسی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد انواع فناوري در صفحه لمسی, دانلود پاورپوینت در مورد انواع فناوري در صفحه لمسی, در, صفحه, فناوري, لمسی, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد آشنایی با فارکس

  پاورپوینت در مورد آشنایی با فارکس آشنایی, آشنایی با فارکس, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آشنایی با فارکس, دانلود پاورپوینت در مورد آشنایی با فارکس, فارکس, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آشنایی با فارکس لینک دانلود و…

 • طرح درس فوتبال

  طرح درس فوتبال دانلود طرح درس فوتبال, درس, طرح, طرح درس فوتبال, فوتبال رفتن به سایت اصلی طرح درس فوتبال لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه…