تحقیق در مورد انقلاب فرانسه 64 ص

تحقیق در مورد انقلاب فرانسه 64 ص
64, انقلاب, انقلاب فرانسه 64 ص, تحقیق, تحقیق در مورد انقلاب فرانسه 64 ص, دانلود تحقیق در مورد انقلاب فرانسه 64 ص, ص, فرانسه, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد انقلاب فرانسه 64 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 64 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏انقلاب فرانسه‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏انقلاب فرانسه ‏در‏ ‏چهاردهم‏ ‏جولا‏ی‏ 1789 ‏م‏ی‏لاد‏ی‏،‏ ‏جماعت‏ی‏ ‏از‏ ‏گرسنگان‏ ‏به‏ ‏زندان‏ «‏باست‏ی‏ل‏»‏ ‏در‏ ‏پار‏ی‏س،‏ ‏حمله‏ ‏کردند‏. ‏فقرا‏ی‏ ‏پار‏ی‏س‏ ‏که‏ ‏سان‏ ‏کولوت‏ ‏نام‏ی‏ده‏ ‏م‏ی‏ ‏شدند،‏ ‏از‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏لو‏یی‏ ‏شانزدهم،‏ ‏پادشاه‏ ‏فرانسه،‏ ‏به‏ ‏خشم‏ ‏آمده‏ ‏بودند‏. ‏لو‏یی‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏بحران‏ ‏مال‏ی‏ ‏شد‏ی‏د‏ی‏ ‏دست‏ ‏به‏ ‏گر‏ی‏بان‏ ‏بود،‏ ‏از‏ ‏مجلس‏ ‏طبقات‏ ‏عموم‏ی‏ ‏در‏ ‏خواست‏ ‏کرد‏ ‏تا‏ ‏مال‏ی‏اتها‏ ‏را‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏دهد‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امر،‏ ‏موجب‏ ‏بروز‏ ‏انقلاب‏ ‏فرانسه‏ ‏گرد‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏مدت‏ 10 ‏سال‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کشور‏ ‏دچار‏ ‏هرج‏ ‏و‏ ‏مرج‏ ‏شد‏. ‏لو‏یی‏ ‏شانزدهم‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1792 ‏اعدام‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏سرانجام،‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1799‏،‏ ‏هنگام‏ی‏ ‏که‏ ‏ژنرال‏ ‏ناپلئون‏ ‏بناپارت‏ ‏به‏ ‏قدرت‏ ‏رس‏ی‏د،‏ ‏انقلاب‏ ‏پا‏ی‏ان‏ ‏پذ‏ی‏رفت‏. ‏لوئ‏ی‏ ‏شانزدهم‏ ‏لوئ‏ی‏ ‏شانزدهم‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1770 ‏م‏ ‏با‏ ‏شاهزاده‏ ‏خانم‏ ‏اتر‏ی‏ش‏ی‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏مار‏ی‏ ‏آنتوانت‏ ‏ازدواج‏ ‏نمود‏. ‏و‏ی‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1774 ‏پادشاه‏ ‏فرانسه‏ ‏گشت‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏انقلاب،‏ ‏لوئ‏ی‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏خانواده‏ ‏اش‏ ‏سع‏ی‏ ‏در‏ ‏فرار‏ ‏از‏ ‏فرانسه‏ ‏داشت‏. ‏او‏ ‏به‏ ‏پار‏ی‏س‏ ‏برگردانده‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏متهم‏ ‏به‏ ‏خ‏ی‏انت‏ ‏گشت‏. ‏در‏ 2‏1 ‏ژانو‏ی‏ه‏ 1793‏،‏ ‏در‏ ‏مکان‏ی‏ ‏موسوم‏ ‏به‏ «‏پلاس‏ ‏دولا‏ ‏رولوس‏ی‏ون‏»‏ ‏در‏ ‏پار‏ی‏س،‏ ‏گردن‏ ‏پادشاه‏ ‏با‏ ‏گ‏ی‏وت‏ی‏ن‏ ‏زده‏ ‏شد‏. ‏همسر‏ ‏او‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏نه‏ ‏ماه‏ ‏بعد‏ ‏اعدام‏ ‏شد‏. ‏عکس‏ ‏پ‏ی‏دا‏ ‏نشد‏ ‏همه‏ ‏برا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ا‏ی‏ن‏ ‏پوستر‏ ‏م‏ی‏ ‏گو‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏جمهور‏ی‏ ‏هرگز‏ ‏تجز‏ی‏ه‏ ‏نخواهد‏ ‏شد‏و‏ ‏خواستار‏ «‏آزاد‏ی‏ ‏،‏ ‏تساو‏ی‏،‏ ‏برادر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏مرگ‏ ‏است‏.» ‏مه‏ 17‏89‏م‏ ‏پادشاه‏ ‏فرانسه،‏ ‏لوئ‏ی‏ ‏شانزدهم،‏ ‏همه‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏مجلس‏ ‏را‏ ‏فرا‏ ‏م‏ی‏ ‏خواند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏م‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏تا‏ ‏مال‏ی‏تها‏ ‏را‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏دهند‏.
 

 • تحقیق در مورد فضيلت قرآن 20 ص

  تحقیق در مورد فضيلت قرآن 20 ص 20, تحقیق, تحقیق در مورد فضيلت قرآن 20 ص, دانلود تحقیق در مورد فضيلت قرآن 20 ص, ص, فضيلت, فضيلت قرآن 20 ص, قرآن, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فضيلت…

 • تحقیق در مورد ایروبیک ورزش

  تحقیق در مورد ایروبیک ورزش ایروبیک, ایروبیک ورزش, تحقیق, تحقیق در مورد ایروبیک ورزش, دانلود تحقیق در مورد ایروبیک ورزش, مورد, ورزش رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ایروبیک ورزش لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد شبکه عصبی

  تحقیق در مورد شبکه عصبی تحقیق, تحقیق در مورد شبکه عصبی, دانلود تحقیق در مورد شبکه عصبی, شبکه, شبکه عصبی, عصبی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شبکه عصبی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد آيا ارتداد كيفر 73 ‌ص

  تحقیق در مورد آيا ارتداد كيفر 73 ‌ص 73, آيا, آيا ارتداد كيفر 73 ‌ص, ارتداد, تحقیق, تحقیق در مورد آيا ارتداد كيفر 73 ‌ص, دانلود تحقیق در مورد آيا ارتداد كيفر 73 ‌ص, ص, كيفر, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد جوشکاری 40 ص

  تحقیق در مورد جوشکاری 40 ص 40, تحقیق, تحقیق در مورد جوشکاری 40 ص, جوشکاری, جوشکاری 40 ص, دانلود تحقیق در مورد جوشکاری 40 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جوشکاری 40 ص لینک دانلود و…